FANDOM


Tolkko2
Helsinkiläinen Anna-Mili Tölkkö Kalliosta on 25-vuotias erityisopettaja ja Suomen kommunistisen puolueen jäsen. Tölkkö kuuluu Helsingin kesäyliopiston säätiön hallitukseen.

Tölkkö on entinen Kommunistisen nuorisoliiton varapuheenjohtaja.

Kunnallispolitiikassa Muokkaa

Vuosina 2008-2012 Tölkkö oli Helsingin liikuntalautakunnan varajäsen. Vuoden 2012 kuntavaalien jälkeen hänet valittiin Helsingin kesäyliopiston säätiön hallitukseen.

Vaaliteemat 2012 Muokkaa

Tölkkö oli ehdolla kuntavaaleissa Helsingissä Suomen kommunistisen puolueen listalla teemanaan Ihmisen lähelle koulut ja päätöksenteko!

Perusoikeudet Muokkaa

Kenenkään oikeuksia ei voi puolustaa toisten oikeuksia rajoittamalla. Jos rajoitamme joidenkin oikeuksia, tulee toisten oikeuksien puolustamisesta vaikeampaa. Siksi lähtökohtaisesti tulisi aina pyrkiä kaikkien oikeuksien turvaamiseen, ellei jopa laajentamiseen. Taistelu perusoikeuksien puolesta, on taistelua ihmisyyden puolesta.

Perusoikeudet on Suomen perustuslaissa määritellyt oikeudet. Ne kuuluvat kaikille, ei vain Suomen kansalaisille. Perusoikeuksiin kuuluu muun muassa yhdenvertaisuus, oikeus sosiaaliturvaan ja oikeus maksuttomaan peruskoulutukseen.

Peruskoulu Muokkaa

Suomalaisen peruskoulun kantavana ajatuksena on ollut tasavertaisuus. Tasavertaisuutta on edistetty maksuttomalla koulutuksella. Tasavertaisuudessa on huomioitu myös alueellisuus. Alunpitäen kouluja on ollut tiheään, jotta koulumatkat pysyisivät kohtuullisina. Systeemi on toiminut kiitettävästi ja suomalaista koulujärjestelmää on hyvien PISA-tulosten myötä ruvettu markkinoimaan kansainvälisesti.

Enää menestys ei ole itsestään selvää. Helsingissä koulujen eriytyminen on jopa suurempaa kuin alueiden, kouluja lakkautetaan ja nuoret kokevat koulun kuormittavana eivätkä viihdy. Peruskoulukysymyksen ratkaiseminen on yksi lähiaikojen tärkeimmistä tehtävistä.

Demokratia Muokkaa

Mahdollisuus vaikuttaa omaa elämää koskeviin päätöksiin on olennainen osa ihmisenä olemista. Tähän tulisi kiinnittää huomiota lasten ja nuorten kasvatuksessa ja koulutuksessa. Ihannemaailmassa työpaikat, oppilaitokset, julkiset palvelut, kunnat, valtio ja talous olisivat ihmisten käsissä.

Euroopan parlamentin vaalit 2009 Muokkaa

Tölkkö oli Suomen kommunistisen puolueen ehdokas euroopan parlamenttiin vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa. Tölkön vaalilause oli Demokratiaa, kiitos!

Vaaliteemat Muokkaa

  • Tarvitaan osallistuvaa demokratiaa, ei päätöksentekoa pääoman ehdoilla. EU:n perussopimuksista on järjestettävä kansanäänestys.
  • Julkisten palvelujen puolesta. Kunnallisia palveluita on kehitettävä eikä niitä saa yksityistää. Palveluiden ja perusturvan on oltava riittäviä kaikille. Vihollisia eivät ole toiset julkisia palveluita käyttävät vaan ne, jotka nuo palvelut pyrkivät romuttamaan.
  • Jarrua ilmastonmuutokselle. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä. Ilmastopolitiikkaa ei saa alistaa suurten yhtiöiden voitontavoittelulle. On siirryttävä uusiutuviin energiamuotoihin, kehitettävä julkista liikennettä ja vähennettävä kulutusta.

Eduskuntavaaleissa Muokkaa

Tölkkö oli Suomen Kommunistisen Puolueen kansanedustajaehdokas Hämeen vaalipiirissä vuosien 2007 ja 2011 eduskuntavaaleissa. Vuonna 2011 Tölkön vaalitunnus oli Mili mäelle![1]

Viitteet Muokkaa

  1. http://www.skp.fi/vaalit/eduskunta-2011/Helsinki/tolkko_annamili

Aiheesta enemmän Muokkaa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki