FANDOM


Suonpera¦ê Arjo.jpg

Arjo Suonperä

Tämä artikkeli vaatii korjausta. Lisää tietoa voi olla keskustelusivulla.

Arjo Rainer Suonperä (s. 1945, Tampere) on espoolainen ammattiyhdistyslakimies (SAK 1970-2005), joka toimii nykyään omassa lakiasiaintoimistossaan. Suonperä on vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa Suomen kommunistisen puolueen ehdokas Euroopan parlamentin jäseneksi.

Vaihtoehto EU lle - Arjo Suonperä ja Lena Hulden19:03

Vaihtoehto EU lle - Arjo Suonperä ja Lena Hulden

Henkilökuva Muokkaa

Suonperä syntyi Tampereella työläisperheeseen. Hän on työskennellyt Rakennusliiton ja 35 vuotta SAK:n lakimiehenä hoitaen satoja oikeudenkäyntejä palkansaajien puolella.

Vaaliteemoja 2011 Muokkaa

Suonperä oli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa SKP:n kansanedustajaehdokas Uudenmaan vaalipiirissä. Suonperän vaalitunnus oli ”Vasenta kenkää rahaeliitille!”[1]

Vaaliteemoja 2009 - "Hyvinvointivaltio palautettava!" Muokkaa

Suonperän mukaan EU-kapitalistien tukeminen riittää. Suomen valtion alasajo yksityistämällä on lopetettava ja hyvinvointivaltio palautettava.

Valtion ja kuntien on luotava omaa tuotannollista- ja palvelutoimintaa. Siten saadaan työtä suomalaisille.

Suomen on Suonperästä ajettava kansalaistensa etuja, eikä kummarreltava isoja EU-maita. Eurooppa ei saa olla ökykapitalistien vapaamarkkina-alue, eikä Naton kannatusyhdistys. Perusoikeuksiksi on saatava ihmisten hyvinvoinnin turvaavat oikeudet kunnolliseen työpaikkaan, palkkaan, eläketurvaan, asuntoon, koulutukseen sekä turvattuun elintasoon.

Vaaliteemoja 2007 - "Jako uusiksi"Muokkaa

Tulonjakoa on Suonperän mielestä muutettava ansiontulojen ja eläkkeiden eduksi, lakimääräiseksi vähimmäispalkaksi 1.300 e/kk. Vanhaa tupo-linjaa paremmat palkankorotukset. Työaikaa on lyhennettävä ansiotasoa alentamatta. Määräaikaisten töiden käyttökieltoa on tehostettava ja on ryhdyttävä tosissaan valvomaan sen toteutumista. Pätkä- ja osa-aikaisten töiden käyttöä on ryhdyttävä rajoittamaan, jottei sillä voida kiertää kokoaikaisille kuuluvia työehtoja, vuosilomia, irtisanomisturvaa tms.

Valtion ja kuntien on Suonperän mukaan ryhdyttävä itse luomaan omia oikeita työpaikkoja niin palvelun, liikenteen kuin tuotannon aloille, koska yksityissektori ei hänen mielestään kykene poistamaan työttömyyttä ja tarjoamaan lisääntyvälle väestölle oikeita säällisen elintason mahdollistavia työpaikkoja.

Suonperä haluaa korottaa eläkkeitä tuntuvasti. On korjattava taitetun indeksin avulla tehty "huijaus" ja palattava siihen, että 40 vuotta työelämässä tuo eläkkeeksi vähintään 60 % indeksillä korjatusta ansiotasosta.

18 vuotta täyttäneille, jotka opiskelun, työkyvyttömyyden, työttömyyden, vanhuuden tms. syyn vuoksi eivät muutoin voi saada, Suonperä tarjoaa verottomana vähintään 800 euron kuukausituloa, joka on taattava "yhdeltä luukulta" valtion toimesta.

Hiili- ja öljykäyttöistä energiankulutusta tulee Suonperän mielestä voimakkaasti korvata vähemmän saastuttavilla, uusiutuvilla ja ensisijassa kotimaisilla energiavaihtoehdoilla, ei kuitenkaan rakentamalla lisää ydinvoimaa, eikä missään nimessä yksityistä ydinvoimaa, koska se johtaisi monopolihinnoitteluun ja energian hintojen rajuun kasvuun.Uusien energiavaihtoehtojen tutkimusta, kehittämistä ja käyttöönottoa ei saa tukahduttaa sijoittamalla rahat ydinvoimaloihin.

Suomen ei tule liittyä Natoon eikä muutoinkaan rahoittaa tai lähettää sotilaita EU:n kriisinhallinta- tai muihin USA:an ja globalisaatiokapitalistien sota- ja siirtomaahankkeita. Sen sijaan Suomen tulisi kehittää taitojaan aktiivisessa rauhanpolitiikassa ja kansainvälisten ristiriitojen sovittelussa, eikä vain tyytyä käpertymään EU:n rajoittuneeseen ulkopolitiikkaan.

Muutoinkin Suomen tulisi pyrkiä itsenäistymään EU:sta ja vähentää verovarojensa käyttämistä EU:n menoihin sekä pyrkiä aktiivisesti muuttamaan EU:n ns. palveludirektiiviä, jonka varjolla palvelualoilla voidaan yrittää tehokkaasti romuttaa suomalainen työehtosopimus- ja vähimmäispalkkajärjestelmä. Muutoinkin Suomen tulisi ryhtyä toimiin, jotta työehtosopimusjärjestelmäämme ei EU:n peruskirjan työvoiman vapaan liikkuvuuden ja kilpailuvapauden varjolla voitaisi rapauttaa ja työehtosopimusten vähimmäisturvaa kiertää. EU:n perustuslain hyäksyminen oli eduskunnalta ja siihen osallistuneilta edustajilta suuri virhe ja epäisänmaallinen teko.

Vanhasen ja Heinäluoman hallituksen suuri virheliike on Suonperän mukaan ollut myös kuntapuitelain aikaansaaminen, jolla hän väittää kiihdytettävän kunnallisen itsehallinnon rapautumista ja kuntatyöpaikkojen, jotka suurelta osin ovat naisvaltaisia,rajua vähentämistä ja kuntapalvelujen yksityistämistä ja niiden avaamista näin myös EU-maista tulevalle kilpailulle ja pohjattomalle valituskierteelle. Kuntapalveluita yksityistäminen tai kuntien kasaaminen suurkunniksi paranna tai turvaa, sen sijaan olisi muutettava verotulojen jakoa valtion ja kuntien kesken ja annettava veroista kunnille niin paljon, että ne selviäisivät nille asetetuista velvoitteistaan ja ettei hyvinvointivaltion alasajoa jatkettaisi.

Viitteet Muokkaa

  1. http://www.skp.fi/vaalit/eduskunta-2011/Uusimaa/suonpera_arjo

Aiheesta muuallaMuokkaa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki