FANDOM


Lasse Koskinen ei nroa vielä
Perussuomalaiset / Hämeen vaalipiiri
[[Kuva:{{{kuva}}}|180px]]
Syntyi
Kotikunta {{{kotipaikka}}}
Kotisivut {{{kotisivut}}}
Blogi {{{blogi}}}


Lasse Koskinen on merkonomi, markkinointi- ja viestintäkonsultti, joka on Perussuomalaisten vaalilistalla kansanedustajaehdokas Hämeen vaalipiirissä. Lasse Koskinen ei kuulu Perussuomalaiset r.p.:n perusyhdistykseen. Koskinen on Aluepalautus ry:n tiedottaja.

LähteetMuokkaa

  • Perussuomalaisten ehdokasasettelu: Perussuomalaiset [1]
  • Perussuomalaisten Hämeen Piiri ry [2]

Aiheesta muuallaMuokkaa

  • Eduskuntavaaleihin yleensä liittyvää tietoa: Wikisource [3]
  • Perussuomalaisiin liittyvää keskustelua: Suomi24 [4]
  • Vaaleihin liittyvää keskustelua: Suomi24 [5]
  • Päijät-Hämeeseen liittyvää keskustelua: Suomi24 [6]

VaalikoneetMuokkaa


Eduskuntavaaliehdokkaat 2007 Hämeen vaalipiirissä
Perussuomalaisten ehdokkaat (Perussuomalaisten Hämeen piiri)

Harri Kauranen | Harri Kerijoki | Lasse Koskinen | Minna Liljamo | Matti Lähteenmäki | Matti Mäntylä | Aki Rantanen | Erkki Roisko | Hilkka Salonen | Paavo Sirkiä | Unto Varonen
Itsenäisyyspuolueen ja Perussuomalaisten vaaliliiton ehdokkaat
Ilkka Hyttinen | Simo Jansson | Harri Kauranen | Harri Kerijoki | Lasse Koskinen | Minna Liljamo | Matti Lähteenmäki | Matti Mäntylä | Aki Rantanen | Timo Roininen | Erkki Roisko | Hilkka Salonen | Paavo Sirkiä | Unto Varonen
Kaikkien puolueiden, valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen ehdokkaat Hämeen vaalipiirissä
Risto Aaltonen | Antti Ahonen | Ari Anttila | Sirkka-Liisa Anttila | Tarja Anttonen | Ulla Appelroth | Anne Aropaasi | Risto Autio | Tiina Bragge | Irmeli Elo | Tarja Filatov | Heikki Hakala | Yrjö Hartikka | Hanna Hasala | Juha Haukka | Ossi Helander | Timo Heinonen | Antti Holopainen | Ilkka Hyttinen | Sari Hyytiäinen | Jorma Höök | Timo Ihamäki | Susanne Iivonen | Simo Jansson | Pasi Jalonen | Kalle Jokinen | Pentti Kaivosoja | Katja Karisukki | Matti Kauppila | Harri Kauranen | Tero Kahari | Mika Kari | Vuokko Kautto | Riitta Keinänen | Harri Kerijoki | Sari Kilpeläinen | Siiri Korppi | Sointu Kola | Lasse Koskinen | Raimo Kotala | Vesa Knuuttila | Kai Kuokkanen | Kylli Kylliäinen | Pentti Laaksonen | Anita Laine | Esther Leander | Irmeli Lehtioksa | Heikki Leisti | Anssi Lepistö | Minna Liljamo | Maija-Liisa Lindqvist | Minna Lintonen | Matti Lähteenmäki | Reijo Löytynoja | Antero Marttila | Heidi Mantere | Heikki Mantere | Leena Mantere | Heidi Mantere | Leena Mantere | Antero Marttila | Aleksi Mäntylä | Matti Mäntylä | Minna Nissilä | Tuija Nurmi | Petri Ojanen | Kirsi Ojansuu | Aino-Kaisa Pekonen | Susanna Peltonen | Mika Penttilä | Helena Puistola | Tero Pitkä | Markus Puranen | Jarmo Pynnönen | Paavo Raappana | Pasi Ranki | Aki Rantanen | Jesse-Pekka Rautiainen | Sari Rautio | Helga Rasilainen | Juha Rehula | Timo Roininen | Erkki Roisko | Hannele Rämö | Päivi Räsänen | Anja Saarikko | Kari Salmi | Hannu Salminen | Hilkka Salonen | Martti Salovaara | Leena Savolainen | Matti Seppä | Timo Sinivaara | Leena Silvennoinen | Paavo Sirkiä | Jouko Skinnari | Ritva Sorvali | Reijo Sutinen | Satu Taiveaho | Merja Taponen | Sari Toivonen | Juulia Tuominen | Kirsti Vaara | Raila Vahanen | Merja Vahter | Eero Vainio | Unto Varonen | Ilkka Viljanen | Markku Vuori | Eero Yrjö-Koskinen

Eduskuntavaaliehdokkaat 2007
Perussuomalaiset 27.1.2007

Erkki Aho | Pentti Alinen | Harri Andersson | Ari Antikainen | Juha Antinkaapo | Jukka Auranen | Juho Eerola | Rakel Elijah | Timo Elo | Ritva Elomaa | Klaus Elovaara | Tiina Elovaara | Päivi K. Eskola | Petri Falzon | Anssi Gröhn | Seija Haataja | Heimo Hakala | Jussi Halla-aho | Juhani Hannula | Raija-Leena Hautala | Arvo Heikkilä | Lauri Heikkilä | Inga Helin-Savolainen | Henry Hiltula | Timo Hirvonen | Martti Holmström | Jarko Jokinen | Anssi Joutsenlahti | Markku Junnila | Vaili K. Jämsä | Pietari Jääskeläinen | Auli Kangasmäki | Petri Karvonen | Harri Kauranen | Harri Kerijoki | Pentti H. Kettunen | Paavo Kivijärvi | Mika Kivimaa | Juha-Pekka Koponen | Jarkko Korpi | Veli-Pekka Kortelainen | Arto "Atte" Koskinen | Lasse Koskinen | Leila Kujanpää-Kyyhkynen | Ari Kähärä | Marika Jyndi Kähärä-Zekki | Teemu Lahtinen | Timo J. Laihinen | Ville-Petteri Laiho | Sirkka-Liisa Lamminkoski | Raul Lehto | Saana Lehto | Kimmo Leino | Marja-Leena Leppänen | Urpo Leppänen | Kaarina Liana | Eero Liimatta | Minna Liljamo | Anne Lindell | Jari Lindström | Janne Louhi | Marko Luomala | Pauli Artturi Luttinen | Matti Lähteenmäki | Anneli Manninen | Marko Manninen | Anna-Liisa Mariapori | Martti Martikainen | Jukka Mattila | Pirkko Mattila | Jorma-Kalevi Merivirta | Heimo Mikkanen | Ahti Moilanen | Kauko-Pekka Moilanen | Pasi Mäenranta | Rauno Mäki | Lea Mäkipää | Niina Männistö | Anu Mäntylä | Matti Mäntylä | Martti Mölsä | Antti Nevala | Veijo Nummi | Ilona Nuorteva | Petri Nurminen | Mikko Nurmi | Pentti Oinonen | Harri Ojala | Lasse Oz | Jari Paasonen | Seppo Palomäki | Pentti Palosaari | Tauno Pehkonen | Sirke Peltokorpi | Iiris Peltomaa | Raimo Perälahti | Keijo Pesonen | Teijo Petäjäjärvi | Marjo Pihlman | Eeva-Riitta Pitko | Raimo Puisto | Pekka Puolimatka | Hannu Purho | Matti Puuronen | Aki Rantanen | Aimo Remes | Seppo Riihelä | Tommi Ristola | Laura Rita | Erkki Roisko | Johanna Rossi | Pirkko Ruohonen-Lerner | Mikko Räisänen | Jarkko Räsänen | Veli-Matti Saarakkala | Olli Sademies | Marianne Salo | Hilkka Salonen | Pasi Salonen | Jaana Sankilampi | Leena Saraheimo | Kalevi Satopää | Sami Savio | Mika Siirilä | Esko Sikkilä | Matti Sillanpää | Pekka Sinisalo | Paavo Sirkiä | Jaana Siukola | Kyösti Sjöman | Reijo Skippari | Timo Soini | Rolf "Fred" Sormo | Satu Soukkalahti | Kati Suomalainen | Ilkka "Frederik" Sysimetsä | Heikki Tala | Markku Talonen | Pekka Taskinen | Erja Tennilä | Tuula Tikka | Eliisa Timonen | Marke Tuominen | Kauko Tuupainen | Heikki Tykkyläinen | Jorma Uski | Antti Valpas | Freddy van Wontergheim | Unto Varonen | Jyrki Vaskela | Seppo Veikanmaa | Seppo Venesjärvi | Pertti "Veltto" Virtanen | Raimo Vistbacka | Manu Vuorio | Ville Vähämäki | Kai Väli-Torala | Arto Välikangas | Kalle Ylimutka | Alpo Ylitalo