FANDOM


Perussuomalaiset asettivat 168 ehdokasta.

Helsingin vaalipiiri

Perussuomalaiset on Helsingin vaalipiirissä vaaliliitossa Itsenäisyyspuolueen kanssa


Uudenmaan vaalipiiri

http://www.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit2007/uusimaa.html


Varsinais-Suomen vaalipiiri

Satakunnan vaalipiiri

Perussuomalaiset on Satakunnan vaalipiirissä vaaliliitossa Suomen Kristillisdemokraattien ja Itsenäisyyspuolueen kanssa


Hämeen vaalipiiri

Pirkanmaan vaalipiiri

Perussuomalaiset ja Itsenäisyyspuolue ovat vaaliliitossa.

Kymen vaalipiiri

Etelä-Savon vaalipiiri

Perussuomalaiset on Etelä-Savossa vaaliliitossa Kansallisen Kokoomuksen ja Suomen Kristillisdemokraattien kanssa.


Pohjois-Savon vaalipiiri

Perussuomalaiset on Pohjois-Savon vaalipiirissä vaaliliitossa Kansallisen Kokoomuksen kanssa


Pohjois-Karjalan vaalipiiri

Perussuomalaiset on Pohjois-Karjalan vaalipiirissä vaaliliitossa Kansallisen Kokoomuksen ja Suomen Kristillisdemokraattien kanssa


Vaasan vaalipiiri


Keski-Suomen vaalipiiri


Oulun vaalipiiri


Lapin vaalipiiri

PerusS on Lapissa vaaliliitossa Itsenäisyyspuolueen ja Köyhien asialla -puolueen kanssa.

Eduskuntavaaliehdokkaat 2007
Perussuomalaiset 27.1.2007

Erkki Aho | Pentti Alinen | Harri Andersson | Ari Antikainen | Juha Antinkaapo | Jukka Auranen | Juho Eerola | Rakel Elijah | Timo Elo | Ritva Elomaa | Klaus Elovaara | Tiina Elovaara | Päivi K. Eskola | Petri Falzon | Anssi Gröhn | Seija Haataja | Heimo Hakala | Jussi Halla-aho | Juhani Hannula | Raija-Leena Hautala | Arvo Heikkilä | Lauri Heikkilä | Inga Helin-Savolainen | Henry Hiltula | Timo Hirvonen | Martti Holmström | Jarko Jokinen | Anssi Joutsenlahti | Markku Junnila | Vaili K. Jämsä | Pietari Jääskeläinen | Auli Kangasmäki | Petri Karvonen | Harri Kauranen | Harri Kerijoki | Pentti H. Kettunen | Paavo Kivijärvi | Mika Kivimaa | Juha-Pekka Koponen | Jarkko Korpi | Veli-Pekka Kortelainen | Arto "Atte" Koskinen | Lasse Koskinen | Leila Kujanpää-Kyyhkynen | Ari Kähärä | Marika Jyndi Kähärä-Zekki | Teemu Lahtinen | Timo J. Laihinen | Ville-Petteri Laiho | Sirkka-Liisa Lamminkoski | Raul Lehto | Saana Lehto | Kimmo Leino | Marja-Leena Leppänen | Urpo Leppänen | Kaarina Liana | Eero Liimatta | Minna Liljamo | Anne Lindell | Jari Lindström | Janne Louhi | Marko Luomala | Pauli Artturi Luttinen | Matti Lähteenmäki | Anneli Manninen | Marko Manninen | Anna-Liisa Mariapori | Martti Martikainen | Jukka Mattila | Pirkko Mattila | Jorma-Kalevi Merivirta | Heimo Mikkanen | Ahti Moilanen | Kauko-Pekka Moilanen | Pasi Mäenranta | Rauno Mäki | Lea Mäkipää | Niina Männistö | Anu Mäntylä | Matti Mäntylä | Martti Mölsä | Antti Nevala | Veijo Nummi | Ilona Nuorteva | Petri Nurminen | Mikko Nurmi | Pentti Oinonen | Harri Ojala | Lasse Oz | Jari Paasonen | Seppo Palomäki | Pentti Palosaari | Tauno Pehkonen | Sirke Peltokorpi | Iiris Peltomaa | Raimo Perälahti | Keijo Pesonen | Teijo Petäjäjärvi | Marjo Pihlman | Eeva-Riitta Pitko | Raimo Puisto | Pekka Puolimatka | Hannu Purho | Matti Puuronen | Aki Rantanen | Aimo Remes | Seppo Riihelä | Tommi Ristola | Laura Rita | Erkki Roisko | Johanna Rossi | Pirkko Ruohonen-Lerner | Mikko Räisänen | Jarkko Räsänen | Veli-Matti Saarakkala | Olli Sademies | Marianne Salo | Hilkka Salonen | Pasi Salonen | Jaana Sankilampi | Leena Saraheimo | Kalevi Satopää | Sami Savio | Mika Siirilä | Esko Sikkilä | Matti Sillanpää | Pekka Sinisalo | Paavo Sirkiä | Jaana Siukola | Kyösti Sjöman | Reijo Skippari | Timo Soini | Rolf "Fred" Sormo | Satu Soukkalahti | Kati Suomalainen | Ilkka "Frederik" Sysimetsä | Heikki Tala | Markku Talonen | Pekka Taskinen | Erja Tennilä | Tuula Tikka | Eliisa Timonen | Marke Tuominen | Kauko Tuupainen | Heikki Tykkyläinen | Jorma Uski | Antti Valpas | Freddy van Wontergheim | Unto Varonen | Jyrki Vaskela | Seppo Veikanmaa | Seppo Venesjärvi | Pertti "Veltto" Virtanen | Raimo Vistbacka | Manu Vuorio | Ville Vähämäki | Kai Väli-Torala | Arto Välikangas | Kalle Ylimutka | Alpo Ylitalo

]]