FANDOM


Perussuomalaiset asettivat 168 ehdokasta.

Helsingin vaalipiiri

Perussuomalaiset on Helsingin vaalipiirissä vaaliliitossa Itsenäisyyspuolueen kanssa


Uudenmaan vaalipiiri

http://www.perussuomalaiset.fi/eduskuntavaalit2007/uusimaa.html


Varsinais-Suomen vaalipiiri

Satakunnan vaalipiiri

Perussuomalaiset on Satakunnan vaalipiirissä vaaliliitossa Suomen Kristillisdemokraattien ja Itsenäisyyspuolueen kanssa


Hämeen vaalipiiri

Pirkanmaan vaalipiiri

Perussuomalaiset ja Itsenäisyyspuolue ovat vaaliliitossa.

Kymen vaalipiiri

Etelä-Savon vaalipiiri

Perussuomalaiset on Etelä-Savossa vaaliliitossa Kansallisen Kokoomuksen ja Suomen Kristillisdemokraattien kanssa.


Pohjois-Savon vaalipiiri

Perussuomalaiset on Pohjois-Savon vaalipiirissä vaaliliitossa Kansallisen Kokoomuksen kanssa


Pohjois-Karjalan vaalipiiri

Perussuomalaiset on Pohjois-Karjalan vaalipiirissä vaaliliitossa Kansallisen Kokoomuksen ja Suomen Kristillisdemokraattien kanssa


Vaasan vaalipiiri


Keski-Suomen vaalipiiri


Oulun vaalipiiri


Lapin vaalipiiri

PerusS on Lapissa vaaliliitossa Itsenäisyyspuolueen ja Köyhien asialla -puolueen kanssa.

Eduskuntavaaliehdokkaat 2007
Perussuomalaiset 27.1.2007

Erkki Aho | Pentti Alinen | Harri Andersson | Ari Antikainen | Juha Antinkaapo | Jukka Auranen | Juho Eerola | Rakel Elijah | Timo Elo | Ritva Elomaa | Klaus Elovaara | Tiina Elovaara | Päivi K. Eskola | Petri Falzon | Anssi Gröhn | Seija Haataja | Heimo Hakala | Jussi Halla-aho | Juhani Hannula | Raija-Leena Hautala | Arvo Heikkilä | Lauri Heikkilä | Inga Helin-Savolainen | Henry Hiltula | Timo Hirvonen | Martti Holmström | Jarko Jokinen | Anssi Joutsenlahti | Markku Junnila | Vaili K. Jämsä | Pietari Jääskeläinen | Auli Kangasmäki | Petri Karvonen | Harri Kauranen | Harri Kerijoki | Pentti H. Kettunen | Paavo Kivijärvi | Mika Kivimaa | Juha-Pekka Koponen | Jarkko Korpi | Veli-Pekka Kortelainen | Arto "Atte" Koskinen | Lasse Koskinen | Leila Kujanpää-Kyyhkynen | Ari Kähärä | Marika Jyndi Kähärä-Zekki | Teemu Lahtinen | Timo J. Laihinen | Ville-Petteri Laiho | Sirkka-Liisa Lamminkoski | Raul Lehto | Saana Lehto | Kimmo Leino | Marja-Leena Leppänen | Urpo Leppänen | Kaarina Liana | Eero Liimatta | Minna Liljamo | Anne Lindell | Jari Lindström | Janne Louhi | Marko Luomala | Pauli Artturi Luttinen | Matti Lähteenmäki | Anneli Manninen | Marko Manninen | Anna-Liisa Mariapori | Martti Martikainen | Jukka Mattila | Pirkko Mattila | Jorma-Kalevi Merivirta | Heimo Mikkanen | Ahti Moilanen | Kauko-Pekka Moilanen | Pasi Mäenranta | Rauno Mäki | Lea Mäkipää | Niina Männistö | Anu Mäntylä | Matti Mäntylä | Martti Mölsä | Antti Nevala | Veijo Nummi | Ilona Nuorteva | Petri Nurminen | Mikko Nurmi | Pentti Oinonen | Harri Ojala | Lasse Oz | Jari Paasonen | Seppo Palomäki | Pentti Palosaari | Tauno Pehkonen | Sirke Peltokorpi | Iiris Peltomaa | Raimo Perälahti | Keijo Pesonen | Teijo Petäjäjärvi | Marjo Pihlman | Eeva-Riitta Pitko | Raimo Puisto | Pekka Puolimatka | Hannu Purho | Matti Puuronen | Aki Rantanen | Aimo Remes | Seppo Riihelä | Tommi Ristola | Laura Rita | Erkki Roisko | Johanna Rossi | Pirkko Ruohonen-Lerner | Mikko Räisänen | Jarkko Räsänen | Veli-Matti Saarakkala | Olli Sademies | Marianne Salo | Hilkka Salonen | Pasi Salonen | Jaana Sankilampi | Leena Saraheimo | Kalevi Satopää | Sami Savio | Mika Siirilä | Esko Sikkilä | Matti Sillanpää | Pekka Sinisalo | Paavo Sirkiä | Jaana Siukola | Kyösti Sjöman | Reijo Skippari | Timo Soini | Rolf "Fred" Sormo | Satu Soukkalahti | Kati Suomalainen | Ilkka "Frederik" Sysimetsä | Heikki Tala | Markku Talonen | Pekka Taskinen | Erja Tennilä | Tuula Tikka | Eliisa Timonen | Marke Tuominen | Kauko Tuupainen | Heikki Tykkyläinen | Jorma Uski | Antti Valpas | Freddy van Wontergheim | Unto Varonen | Jyrki Vaskela | Seppo Veikanmaa | Seppo Venesjärvi | Pertti "Veltto" Virtanen | Raimo Vistbacka | Manu Vuorio | Ville Vähämäki | Kai Väli-Torala | Arto Välikangas | Kalle Ylimutka | Alpo Ylitalo

]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki