FANDOM


Keväällä 2012 Helsingissä joukko eri kaupunginosien aktiivitoimijoita ilmoittautui mukaan syksyn kunnallisvaaleihin omana ryhmänään, Helsingin Vapaina ja Radikaaleina Demokraatteina. Vasta perustettu ryhmä koostuu sitoutumattomista punavihreistä yksilöistä, jotka toimivat yhdessä omien perusideologioidensa pohjalta ilman vanhojen puolueiden tuomaa painolastia tai määräysvaltaa. Monet heistä ovat olleet mukana aiemmissa kuntavaaleissa sitoutumattomina mm. Vaihtoehtoväen ja Asukaslistan riveissä.

Ryhmän tarkoituksena on toimia Helsingissä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien kehittämiseksi ja osallistua yhdyskuntasuunnitteluun sekä toimia yhdyssiteenä asukkaiden ja erilaisten päättäjien välillä. Ryhmän jäseniä yhdistää voimakas halu toimia oman asuinalueensa hyvinvoinnin puolesta. Vaatimuksissa korostuvat lähipalvelut ja asukasdemokratia sekä kuntalaisia aidosti kuunteleva vuorovaikutteinen demokratia.

Ryhmä vaatii, että kaupunginosiin on luotava toimiva asukasdemokratia ja perustettava kaupunginosavaltuustot turvaamaan kaikkien asukkaiden vaikutusmahdollisuudet sekä asumisen että palvelujen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Toiminnassaan ryhmä puolustaa alueellisia peruspalveluja, joilla tarkoitetaan oikeasti lähellä olevia kunnallisia palveluja mm. terveys-, opetus-, nuoriso-, kulttuuri- ja sosiaalitoimessa. Ryhmä muistuttaa, että nämä palvelut ovat perustuslain mukaan kunnan järjestettävä ja ovat siten kuntalaisten perusoikeuksia.

Ryhmän ajatusmaailmassa vapaus tarkoittaa sitä, että kunnallisvaaleissa mukana olevat ehdokkaat edustavat kukin itseään ja omaa arvomaailmaansa, eivätkä toimi minkään puolueen edustajina, vaan edustavat omia äänestäjiään. Radikaalisuus tarkoittaa ryhmälle sitä, että vaikuttamiskeinoina ei kaihdeta kansalaistottelemattomuuttakaan, vaan viedään tärkeitä asioita eteenpäin kaikin mahdollisin keinoin. Ja demokraattisuushan tarkoittaa oikeasti kansanvaltaa.

Radikaalin demokratian ajatuksena on saattaa näkyville yhteiskunnassa olevia hierarkkisia ja painostavia valtasuhteita sekä haastaa ne sallimalla erilaisuus, mielipide-erot ja vastakohtaisuus myös päätöksentekoprosessissa.

Ehdokkaat kuntavaaleissa 2012 Muokkaa

Aiheesta enemmän Muokkaa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Ympäri Wikian verkkoa
Hae mainospaikkaa

Satunnainen wiki