FANDOM


Vasemmistoliitto asetti eduskuntavaaleissa 2007 yhteensä 208 ehdokasta 14 vaalipiirissä.

Helsingin vaalipiiri


Uudenmaan vaalipiiri


Varsinais-Suomen vaalipiiri

Satakunnan vaalipiiri


Hämeen vaalipiiri


Pirkanmaan vaalipiiri


Kymen vaalipiiri


Etelä-Savon vaalipiiri


Pohjois-Savon vaalipiiri


Pohjois-Karjalan vaalipiiri


Vaasan vaalipiiri


Keski-Suomen vaalipiiri


Oulun vaalipiiri


Lapin vaalipiiri


Eduskuntavaaliehdokkaat 2007
Vasemmistoliitto 26.1.2007

Risto Aaltonen | Tero Aaltonen | Tiia Aarnipuu | Claes Andersson | Paavo Arhinmäki | Harri Asikainen | Kirsi Asikainen | Monika Bulldra | Pekka Buttler | Annemari Enojärvi | Petra Erkkilä | Leena Eräsaari | Maarit Fredlund | Birgitta Gran | Paula Grekelä | Juha Haapala | Ilmari Haapanen | Minna Haataja | Asko Hakkarainen | Kari Haring | Jari Heikkilä | Rauno Hekkala | Susanna Henttunen | Antti Holopainen | Eero Honka | Arto Honkanen | Kari Hujanen | Tapio Hult | Kari Hurmerinta | Riitta Husu | Piritta Huttunen | Vesa Huusko | Stefan Håkans | Eero Hämäläinen | Tuulia Hämäläinen | Terho Ihalainen | Mikko Immonen | Milla Jaakkola | Raine Jakka | Orvokki Jokinen | Ilkka Järvelä | Kaarina Kailo | Jennica Kainulainen | Miina Kajos | Silla-Mari Kakkola | Tuukka Kallas | Pentti Kallio | Risto Kalliorinne | Matti Kangas | Matti Kapanen | Jukka Karhula | Annika Karvonen | Jarkko Kaukometsä | Matti Kauppila | Vuokko Kautto | Irma Keiski | Olli Ketola | Sari Kilpeläinen | Raimo Kinnari | Niina Kiviaho | Jarmo Kiviluoma | Outi Kokko | Esko Kokkonen | Marja Kolu | Jenni Komonen | Anna Kontula | Joonas Korhonen | Jouko Korhonen | Martti Korhonen | Tuula Korhonen | Seppo Korkiakangas | Nana Korpelainen | Juhani Kouhia | Mikko Kuoppa | Tuula Kuukasjärvi | Merja Kyllönen | Jukka Kärkkäinen | Jaakko Laakso | Annika Lapintie | Kiira Lasarov | Erkki Laukkanen | Pertti Lautamäki | Hannu Lehikoinen | Emilia Lehtomäki | Heikki Leisti | Kalle Leponiemi | Jari Leppäkangas | Katariina Lillqvist | Jarmo Linden | Juho Lindman | Jorma Liukkonen | Olli Liukkonen | Kiba Lumberg | Anneli Mantila | Sirpa Martins | Mikko Mielonen | Sirpa Minkkinen | Harri Moisia | Markus Mustajärvi | Mirka Muukkonen | Pekka Mäenpää | Jukka Mäkelä | Alina Mänttäri | Kauko Niemi | Nils Nyström | Pentti Paananen | Veli Paasimaa | Matti Pajuoja | Mirjami Parant | Aino-Kaisa Pekonen | Ilkka Pernu | Kirsi Pihlaja | Rauno Pikkarainen | Jaana Pirkkalainen | Hilla Pohjalainen | Vilho Ponkiniemi | Jukka Porkka | Sirpa Puhakka | Helena Puistola | Kirsti Puurunen | Vesa-Matti Pääkkönen | Tarmo Raatikainen | Anne Rahkola | Ari Rajamäki | Jarmo Rasi | Reko Ravela | Anssi Repo | Elena Rezov | Seppo Riihikoski | Pirjo Rinne | Marja Roslakka-Hynninen | Saila Ruuth | Marju Rönkkö | Juhani Saari | Pekka Saarnio | Tuula Saastamoinen | Tiina Saavalainen | Salla Salo | Jussi Saramo | Leena Savolainen | Matti Semi | Matti Seppä | Hanna-Kaisa Siimes | Hannu Siltala | Minna Sirnö | Elina Soininen | Elli Sormunen | Kirsi-Marja Suoranta | Katja Syvärinen | Nina Söderlund | Petteri Tahvanainen | Jarmo Tammilehto | Aura Tamminen | Anna Tammisto | Sari Tannio | Seppo Tastula | Esko-Juhani Tennilä | Ilkka Tillanen | Pentti Tiusanen | Laura Tohka | Nana Toivanen | Marko Toivonen | Sari Toivonen | Leena Tuomisto | Kati Tyystjärvi | Kari Uotila | Unto Valpas | Katariina Waltzer | Jaakko Vasankari | Kirsti Vehmas | Mervi Veijola | Tea Vikstedt | Ritva Virransalo | Sari Virta | Erkki Virtanen | Vesa Välilä | Hamid Yazdi-Aznaveh | Jyrki Yrttiaho